Akıllı Binalarda Yapay Zeka

Akıllı Binalarda Yapay Zeka

M. Selçuk Ercan

Yapay zeka uygulamaları Bina Yönetim Sistemlerinde gittikçe yaygınlaşmaktadır. İşletmeye alma, arıza tespiti, işletme, enerji ve bakım yönetimi konusunda gelecekte ağırlığı daha çok hissedileceği bu yaklaşımın Türkiye’de de incelenmesi gerekmektedir.

Alışılagelmiş BYS’de bilgisayarlar neredeyse 233 Mhz hıza ulaşmasına rağmen, 100 Hz hıza sahip insan beyninin sahip olduğu kavrama yeteneğine sahip değildir. Teknolojinin gelişmesi sonucunda endüstriyel kontrol de kullanılan bu yetenekler bina yönetim sistemlerinde transfer edilmiştir.

Bu bildiride temel olarak uzman sistemler, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve bulanık mantık bir biriyle karşılaştırılacaktır. Borsadan eğitime, MOODYS’in Türkiye’ye verdiği notlara, uzay mekiklerinin kontroluna kadar uzanan bu sistemlerin BYS uygulamaları ilgi çekicidir.

Bildiride özellikle BYS’de en yaygın kullanım alanını bulan bulanık mantık ve kamna (hibrid) sistemlerden bahsedilecektir. Bu teknolojiyi şu an kullanan bazı ürünler incelenecek ve Türkçe temelli bulanık algoritmik bir dilde basit bir program mantığının nasıl gerçekleştirildiği incelenecektir. Isıtma havalandırma sistemlerinde elemanların karakteristikleri zamanla değişmekte, daha da ötesi tam olarak belirlenememektedir. Yapay zeka uygulamaları tesisat mühendisinin çok karmaşık kontrolları çok kolay ve anlaşılır biçimde ve çok kısa bir zamanda gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır.

Batı 2030 yılına kadar klasik enerji kaynaklarındaki tüketimi %75 oranında azaltmayı planlamaktadır. Bu amaçda yapay zeka çok önemli bir yer tutmaktadır ve Türkiye’de de bu konunun tanıtılmasında büyük fayda vardır.