Buhar Kazanlarında Blöf İşleminden Isı Geri Kazanımı

Buhar Kazanlarında Blöf İşleminden Isı Geri Kazanımı

Kemal Ermiş, Yaşar İslamoğlu, Mehmet Yılmaz

Buhar kazanlarında, ısı transferini engelleyen kireç tortusu oluşumunun ve köpürmenin engellenmesi, kazan dibinde oluşan katı çökeltinin dışarı alınması vb. işlemler blöf işlemiyle gerçekleştirilmektedir. Blöf işlemi sonucunda tesiste bir ısı kaybı olmakta ve verim düşüklüğü meydana gelmektedir. Bu çalışmada, blöf işleminden oluşan ısı kaybını en aza indirmek ve bu atık ısıdan faydalanmak için çeşitli ısı geri kazanım yollarıyla kayıp enerjinin geri kazanımı ele alınmaktadır Çalışmada, buhar kazanlarında enerji tasarrufu sağlamak için blöf işleminin gerekliliğinden ve öneminden bahsedilmektedir. Ayrıca blöf işleminin tipleri ve blöf işleminin kontrolü de bu çalışmada işlenmiştir.