Tesisat Tasarımında Büro Yönetimi

Tesisat Tasarımında Büro Yönetimi

Erdoğan Atakar

Bu bildiride otuz beş yılı aşkın bir süredir 8-10 kişilik bir tesisat tasarım bürosunu yöneten makina mühendisliği eğitimi almış bir insanın, tesisat tasarımı yönetimi konusunda kişisel görüşleri ve bulabildiği çözümler anlatılmaktadır. Birinci bölümde teknik yönetim; ikinci bölümde ise, mali yönetim konusu yer almaktadır.