Isı Tekniğiyle İlgili Tesislerde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi

Isı Tekniğiyle İlgili Tesislerde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi

Arif Hepbaşlı

Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, toplam tesis giderlerinin önemli bir kısmını oluşturur Bu yüzden, boru çaplarının seçiminin özenle yapılması zorunluluğu ortaya çıkar Birçok boru hattı için en uygun çapın seçimi, yatırım ve iletim (pompalama) enerjisi giderleriyle belirlenir Kimyasal ve güç tesislerindeki boru hatları için genelde “ekonomik hız” yöntemi kullanılır. Bu yöntemle, çeşitli diyagram veya tablolardan değişik işletme koşulları için hızlar seçilir. Ancak bu yöntem, uygun değerlerin literatürde genellikle bulunamaması, çoğu tasarım değerlerinin göz önüne alınamaması gibi nedenlerden ötürü, hassas değildir ve çoğunlukla sorun doğurur.

Bu çalışmada açıklanan yöntemin izlenmesiyle, oldukça basit bir şekilde, ekonomik açıdan optimum boru çapını belirlemek mümkündür Böylece, kütlesel debi, yoğunluk ve borunun uzunluğu yanında, boru malzemesi, montaj ile enerji giderleri, yıllık işletme saati, faiz ve amortisman oranları göz önüne alınır.