Hijyenik Klima Uygulaması Yapılmış Bir Hastanede Uygulama Detayları ve Elde Edilen Sonuçlar

Hijyenik Klima Uygulaması Yapılmış Bir Hastanede Uygulama Detayları ve Elde Edilen Sonuçlar

Ömer Demirel

Bu bildiride devreye alınıp halen işletilmekte olan Ankara üniversitesi Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesine ait hijyenik klima sisteminin projelendirmesi, uygulaması ve hijyenik faktörler açısından elde edilen somut sonuçlar irdelenecektir. DIN 1946/4 ARALIK 1989 sayılı Alman standardına göre yapılan bu uygulama sonucunda HEPA filtreler ve Laminar Flow üniteleri altında Class 10-100 arasında Class 1 mahallerde ise Class 10000-100000 arasında temiz oda şartları elde edilmiştir.

Klima sistemi projelendirmesi DIN 1946/4’e göre yapılmıştır. Projelendirmede öncelikle Class-i bölge tesbit edilmiş ve bu bölgeye hava kilidinden kontrollu bir giriş sağlanmıştır. Mimari ve inşaatta gerekli önlemler alınmıştır. Class-1 bölgenin hemen üst katına temiz, aydınlık, kapalı bir makine dairesi tesis edilmiştir. Klima santralleri hijyenik özelliklerde ve frekans konvertörlü yapılmıştır. Flanşlı havalandırma kanallarının içleri temizlenip ek yerleri silikonlanmıştır. Ameliyathane, yoğun bakım gibi mahallerin besleme ve emiş kanallarına VAV kutuları konulmuştur. Diğer mahallerde ise volume regülatörler ve hava sızdırmaz damperler kanallara takılmıştır. Besleme menfezlerinin tümünde yuvalı HEPA filtreler mevcuttur. Ameliyathanelerin tümünde Laminar Flow üniteleri kullanılmış, alttan emişlerde paslanmaz çelik lif tutucu filtreler monte edilmiştir. Sistem bina otomasyonuna bağlanmıştır. Soğuk ve sıcak su bodrum kattaki bir kazan ve soğutma grubundan temin edilmiştir. Sistem tamamen havalı hijyenik olarak tamamlanmış, hiçbir surette fan-coil, split klima, radyatör v.b. cihazlar kullanılmamıştır. Montajlar bitip mahal dezenfeksiyonlarından sonra testlere geçilmiştir. Class-1 bölgedeki tüm odalarda yüksek ve yarı debide test dumanı ile odalararası hava akış testleri yapılmıştır. HEPA filtreler sızdırmazlık ve parçacık sayımı testlerinden geçirilmiştir. Laminar Flow ünitelerinin altında parçacık sayımları yapılmıştır. Tüm mahallerde parçacık sayımları ve Class tesbitleri yapılmıştır.