Endüstriyel Atık Gaz Desülfürizasyon Metodları ve Teknolojik Gelişmeler

Endüstriyel Atık Gaz Desülfürizasyon Metodları ve Teknolojik Gelişmeler

Tevfik Gemci, Ahmet Pınar Arık

Hava kirleticiler kategorisinde yer alan kükürt oksitlerin birincil kaynağını enerji, kimya ve metalurji tesislerinde kükürt içeren fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan kükürtdioksit (S02) ve kükürt trioksit (S03) gazları teskil etmektedir. Genel olarak atık gazlardan kükürtdioksitlerin giderimi absorbsiyon ve adsorpsiyon yöntemine dayanmaktadır Kullanıldıktan sonra atılan (throwaway) ve regeneratif olarak iki ana gruba ayrılan desülfürizasyon tesislerinde kimyasal absorbsiyon çözeltisi olarak kireç taşı, sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, amonyum hidroksit, magnezyum oksit ve alkali çözeltiler ve adsorpsiyon prosesinde ise adsorbent olarak aktif karbon ve bakır oksit kullanılmaktadır. Gaz absorbsiyon sistemlerinin dizaynında ise ana prensib, gaz ile sıvı çözelti arasındaki teması maksimize etmektir. ilk yatırım maliyeti ve işletme masrafları açısından desülfürizasyon tesislerinin ekonomik analizleri yapılmıştır.