Isıtma ve İklimlendirme Uygulamasında Enerji Tasarrufu

Isıtma ve İklimlendirme Uygulamasında Enerji Tasarrufu

Sabri Savaş, Bahar Bayboz

Ülkemiz çok katlı binalarda inşaat tekniği yönünden başta kentleşmede yer ve zemin seçimi ile, arsa parselasyonu, bina temellerinin drenajı ve nem nüfusuna karşı yalıtımı, zelzele olayına karşı yeterli temel ve betonarme tedbir ve dizaynı ile, en önemlisi ısı yalıtımı ve hele hele iklimlendirme konusunda yeterli deneyim ve tecrübeye sahip değildir. Gerçi ülkemiz:, ısıtma uygulamasında enerji tasarrufuna esas “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” konulu TS-825 no’lu standart mevcuttur.

Ancak uygulamada bu standartın enerji tasarrufunda yeterli olmadığı görülmektedir Ayrıca ülkemizde binaların ısıtılmasının yanında bilhassa sıcak bölgelerimizde iklimlendirilmeleri de önem kazanmaktadır. Bu nedenle binalarda enerji tasarrufunda ısıtma ve iklimlendirme uygulamalarının bir bütün olarak ele alınması doğaldır ve gereklidir.