V.R.V. (Variable Refrigerant Volume) Değişken Gaz Debili Klima Sistemi

V.R.V. (Variable Refrigerant Volume) Değişken Gaz Debili Klima Sistemi

Tarık Aktüccar, Haluk Altay

Yaşadığımız çağda teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Gelişen teknoloji yaşamın her alanında kendisini hissettirmekte bilinen klasik anlayışların yerine daha sistematik, daha gelişmiş alternatiflerini, ya da eski sistemlerin yenilenmiş teknolojiye göre yeniden düzenlenmiş biçimlerini yerleştirmektedir. Gelişen teknoloji klima sistemleri üzerinde de etkisini göstermektedir. Mevcut merkezi klima sistemleri hızlı bir şekilde yeni teknolojilere ve gelişmelere kendini adapte etmek çabasındadır. V.R.V. (Değişken Gaz Debili) Sistem klima cihazları gelişen teknolojinin ürünü ve merkezi sisteme yeni alternatif olarak geliştirilmiş bir klima sistemidir. Merkezi sistem klima cihazlarının özelliklerinin yanında bağımsız kontrol edilebilmesi, esnek ve modüler yapısı, inverter çalışma düzeni ile çok değişik tip ve modelde elektronik bilgi işlemci kontrollü dış ve iç üniteleri içermesi, kolay projelendirilme yöntemi ile her türde ve her büyüklükte binalar için kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Bu bildiri kapsamında VRV (Değişken Gaz Debili) sistem klima cihazlarını genel özellikleri, kullanım avantajlan ve geleneksel klima sistemleri ile karşılaştırılmaları belirtilmeye çalışılmıştır. Ayrıca projelendirmede kullanılabilecek tablolar bildiri metni içinde tablo olarak verilmiştir.