Bina Isıtmasında Radyant Isıtma

Bina Isıtmasında Radyant Isıtma

Yaşar İslamoğlu, Kemal Ermiş, Mehmet Yılmaz

Ülkemizde binalar için harcanan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma için kullanılmaktadır. Günümüzde yüksek, büyük hacimli binaların ısıtılmasında güçlü bir alternatif olarak karşımıza radyant ısıtma çıkmaktadır. Radyant ısıtma sistemleri LPG yakar hale dönüştürülmelerinin kolaylığı nedeniyle doğalgazın ulaşamadığı yörelere de uygulanması mümkündür.

Bu çalışmada, radyant ısıtmanın genel prensipleri açıklanmış ve yaygın olarak kullanılan radyant ısıtıcılar hakkında bilgi verilmiştir. Mahale yeterli miktarda enerji vermek ve mahalde bulunanların konforunun sağlanması bakımından önemli olduğu düşünülen radyant ısıtma kavramları konfor parametreleri ile birlikte açıklanmıştır. Ayrıca radyant ısıtma sistemleri konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılmıştır.