Su Basınçlandırma Sistemleri

Su Basınçlandırma Sistemleri

E. Sait Öz, Kurtuluş Boran, Sedef Akkaplan

Konut ve çeşitli yapılarda sürekli, basınçlı su temin maksadıyla kullanılan hidroforların kullanımında devamlı bir artış gözlenmektedir.· Bu yazıda, su sıkıştırma (basınçlandırma) akışkanı olarak hava kullanılan, kullanılan bu havanın su ile temasta olduğu hidroforların çalışma prensibi, tasarımlanmaları ve otomatik hava besleme ve tahliye sistemleri üzerinde durulmuştur.