Kat Isıtmasında Tasarım Kriterleri

Kat Isıtmasında Tasarım Kriterleri

Burhan Çuhadaroğlu

Ülkemizde; kat ısıtma sistemi genellikle, inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış çok katlı yapılarda sonradan gündeme gelen bir konu olmaktadır. Bu durumda da, kat ısıtma tesisatı ile ilgili yanlış seçimler yapılmakta ve tesisatın işletilmesi aşamasında sorunlar yaşanmaktadır. Çok katlı yapılardaki kat ısıtma sistemi kullanıcıları, yetersiz ısınma, aşırı yakıt tüketimi ve gürültülü çalışma gibi yakınmalarda bulunmaktadırlar. Bu çalışmada; bir kat örneği için, farklı türden yapı bileşenleri kullanılarak ısı kaybı hesaplan yapılmış ve kat ısıtma sistemi ile merkezi ısıtma sistemi arasındaki uygulama farklılıkları incelenmiştir. Kat ısıtma sisteminin gerektiği gibi uygulanmaması ile ortaya çıkan ısıl konforsuzluklar belirlenmiş ve bazı tasarım kriterleri önerilmiştir.