Merkezi Vakum Yöntemli Süpürge Tesisleri

Merkezi Vakum Yöntemli Süpürge Tesisleri

Hüseyin Akkoç, Nuri Arun

Hastaneler, büyük binalar, meskenler ve iş yerlerinde temizlik işlemlerinin daha rasyonel bir biçimde gerçekleştirilmesi için en uygun çözüm yönteminin merkezi vakum sistemi olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda çevrenin korunması ve bu yerlerin insancıl kriterlerle değerlendirilmesi açısından bakıldığında en uygun önlemlerin alınması bugün için bir zorunluluk olmuştur.

Günlük yaşamda kullanılmakta olan konvansiyonel süpürgelerin aksine, merkezi vakum yöntemli süpürge sistemleri sayesinde dolaşım yapan mekan havasını virüs, bakteri ve mikroorganizmalardan arındırma olanağı gerçekleştirilmiştir.

Halen Kanada ve İskandinav ülkelerinde konutların %95’ine bu sistemin uygulandığı bildirilmiştir. Örneğin İsveç’te sağlık kurallarına uygunluk izninin verilebilmesi için toplu konutlara bu sistemin uygulanması resmi yapı tüzükleri ile zorunlu kılınmıştır.

Merkezi vakum yöntemli süpürge sisteminde ana ünite (toz ve pislikleri tutan siklon ve filtre grubu) mekanın dışına (örneğin garaj, bodrum, kalorifer dairesi, balkon, v.b.) monte edilerek buradan yaşam alanının belli noktalarına çekilen PVC veye çelik boru ile sıva altından vakum prizlerine ulaşılmaktadır.

Burada 8-1O m uzunlukta taşınabilir özel hortum ve çeşitli emici ağızlıklar kullanılır. Priz sayısı binadaki temizlenecek birimlerin oluşturduğu yüzeyin boyut ve gereksinimine göre tayin edilir. Hortum aksesuarları bu prizlere sokularak süpürme işlemi gerçekleştirilir. Prizlere zayıf elektrik akımlı starterler konarak merkezi vakum işlevini sağlayan ve torba filtre sistemi ile birleşik vakum üreten körüğe kumanda etmek olanağı vardır.

Yaşam alanımızın içindeki toz, süprüntü, akar, güve ve diğer mikroorganizmalar bir siloda toplanarak kolaylıkla boşaltılabilmektedir. Yapılan tıbbi araştırmalardan anlaşıldığına göre alerji olarak nitelenen yakınmaların %90’ının nedeni ev ve işyerlerindeki toz ve tozlu havadır.

Geniş alanlı tesislerin vakum yöntemli merkezi süpürge sistemleri bir siklon ayırıcısı ve otomatik temizlemeli dokuma filtre ve yaklaşık 25-35 kPa basınç kapasitesinde körük ve bir susturucudan oluşur. Sızdırmaz klapeli separatörde toplanan tozların kolaylıkla boşaltılması sağlanır. Bir veya iki ailenin yaşadığı evlerde kurulu küçük tesislerde ufak entegre gruplar yeterli olmaktadır.

1970’li yılların sonuna kadar büyük işletmelerde ve endüstride vakum yöntemli seyyar süpürge sistemleri kullanılmıştır. 1980’li yılların başından itibaren durum değişmiştir. Modern tesislerin projesi hazırlanırken bu sistemin sabit merkezi bir tesis haline dönüştürülmesi eğilimi artık ağır basmaktadır. Özellikle geniş alanlı endüstri işletmelerinde halen merkezi vakum sistemine hızlı bir geçiş olduğu bildirilmektedir.