Vantilatör Seçiminde Etkili Olan Faktörler Uygulamada Yapılan Yanlışlıklar ve Bunların Önlenmesi

Vantilatör Seçiminde Etkili Olan Faktörler Uygulamada Yapılan Yanlışlıklar ve Bunların Önlenmesi

Hüseyin Akkoç, Necmi Gürbüz

İnsanların yaşadığı ve çalıştığı kapalı ortamların havalandırılması. toz, duman v.b. etkilerden temizlenmesi bir ihtiyaç ve zorunluluktur_Havalandırma işlemi doğal ve cebri yöntemlerden birisi ile yapılabilir. Cebri yöntemle yapılan havalandırma için bir fan gereklidir. Bu fanın seçimi belirli prensipler ve hesaplamaların sonucunda yapılır.

Havalandırma konusu, fanlara ait bilgiler ve hesaplama yöntemleri teknik yönden yeterince bilinmemektedir.Bu konuyla uğraşan mühendislerin ve diğer teknik elemanların yaygın olarak kullanabileceği teknik bilgi ve dökümanlar çok sınırlı sayıdadır. Bu yüzden fan seçiminde, hava yöntemlerinde yapılan hatalar ile çok sık olarak karşılaşmaktayız. Bu bilgilerin yaygınlaştırılması ve arttırılması için konuyla ilgili çalışan firmaların, meslek odalarının ve üniversitelerin sorumluluğu kaçınılmazdır.

Fan seçiminde gerekli olan temel karakteristlikler debi ve basınçtıri Debi m3/h veya m3/dk; Basınç mmH20, mbar, Pa birimleri cinsinden hesaplanmalıdır. Bu hesaplamaların norm şartlara veya işletme şartlarına göre yapılmış olduğu bildirilmelidir. İşletme şartları en doğru şekilde öğrenilmelidir. Sistemde hareket ettirilecek havanın sıcaklık, toz, nem, yoğunluk değerleri tam olarak tespit edilmelidir. Sistemdeki emme ve basma hattındaki dirençlerin (düz kanal. dirsek, klape, menfez, susturucu, filtre, siklon v.b.) tam olarak tespiti ve hesabı yapılmalıdır. Tesisdeki kanal sisteminin standartlara ve projeye uygunluğu kontrol edilmelidir. Uygun olarak imal edilmeyen kanal sistemleri tesisin çalışmasını engeller ve fanı iş görmez duruma düşürür; bu olayda fan imalatçısı firmanın istemediği bir durumdur. Tesisin kabul edilebilir gürültü seviyesi öğrenilmelidir. Buna göre gerekli önlemler alınmalıdır. Tesisi tahrik edicinin türü (elektrik motoru, buhar türbünü, diesel motoru, benzinli motor) bilinmelidir.

Fan seçiminde gerekli olan bilgiler genel hatlarıyla sıraladığımız şekildedir. Bu faktörler gözönüne alınarak yapılan hesaplamalar ve fan seçimi sonucunda uygun ve verimli çalışan bir havalandırma tesisi oluşturmuş oluruz.