Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kullanılan Su Kalitesi ve Sisteme Etkileri

Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kullanılan Su Kalitesi ve Sisteme Etkileri

Ümit Çallı, Ateş Kumbaracı

Soğutma ve klima sistemlerinin büyük bir bölümünde ısıl akışkan olarak su kullanılmaktadır Sistemler geliştikçe su kalitesi ve çevre etkileri nedeniyle oluşan tortu (scale), balçık (slime) ve korozyon etkileri daha çarpıcı bir şekilde gözlenmektedir. Bu tür oluşumların önlenmesi ve/veya temizlenmesi, işletme giderlerinin düşürülmesi kadar sistemlerin arızalar nedeniyle kesintiye uğramadan çalışması için de önem taşır. Gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından su kalitesinin referans değerlerine göre kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu yazıda tortu, balçık ve korozyon etkilerinin mekanizmaları anlatıldıktan sonra etkenler incelenerek oluşumların önlenmesiyle ilgili yöntemler belirtilmiştir.