Tesisat Mühendisliği Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım

Tesisat Mühendisliği Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım

Nilüfer Eğrican

Bu bildiride 11-14 Ekim 1996 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen II. Ulusal Tesisat Mühendisliği kongresinde alınan, “İTÜ Makina Fakültesinde Tesisat Mühendisliği Bölümü Kurulması” tavsiye kararı doğrultusunda yapılan çalışmalar ve oluşturulan yeni Tesisat kolu programı anlatılmaktadır.