Boru Tesisatlarında Isıl Gerilme Analizi

Boru Tesisatlarında Isıl Gerilme Analizi

İ. Cem Parmaksızoğlu, Sema Avcı

Tesisattaki ısıl gerilmeleri gidermek için uygulanacak iki yol vardır. Bunlardan ilki boru sistemin tasarımını değiştirmektir. Diğer yol ise, sisteme esnekliği çok olan körük veya n gibi bir parçanın eklenmesidir. Bu çalışmanın ilk bölümünde körük ve n’lar açıklanmış ve sonlu eleman yöntemi ile modellenen bir n örneği verilmiştir. Bu yolla n seçiminin pratik bir şekilde yapılabileceği gösterilmiştir. İkinci bölümde ise, tasarım değişiklikleri, temel teoriyi de kapsayacak şekilde üç örnekle açıklanmıştır. Örneklerde çözüm yöntemi olarak yine sonlu eleman yazılımı kullanılmış ve gerilmeler, yer değiştirmeler ve sabit noktalara gelen kuvvet ve momentler hesaplanmıştır. Son örnekte ısıl gerilmelerin, tesisat konstrüksiyonu değiştirilerek azaltılması ve emniyet değerinin altına düşürülmesi sayısal olarak gösterilmiştir.