Endüstriyel Kurutma Sistemleri

Endüstriyel Kurutma Sistemleri

Ali Güngör, Necdet Özbalta

Gazlar, katılar veya sıvılardan ·SU veya diğer sıvıların uzaklaştırılması olarak tanımlanabilecek kurutma işleminin uygulanması ile malzemenin ekonomik olarak işlenmesi, transportu için kütlesinin azaltılması, daha sonraki üretim ve satış aşamalarında gerekli koşulların sağlanması, ürünün sterilizasyonu veya korunması, çözeltilerden bazı ürünlerin geri kazanılması gerçekleştirilebilir.

Kurutma işlemi ve kurutucu seçiminde dikkate alınması gerekli temel etken istenen niteliklere sahip ürünün eldesinde minimum enerji tüketimi ve mümkün maksimum kuruma hızına ulaşmaktır.

Nemli ve kurutulmuş malzemenin fiziksel özellikleri, kurutma işleminin başlangıcında içerdikleri nem yüzdesi, uzaklaştırılacak nem miktarı, nemin tipi (bağlı, bağsız veya her ikisi), kurutma stcakltğt, saatte işlenecek malzeme miktarı, uygulanacak işlemin sürekli veya kesikli olması, geri kazanım sorunları gibi özellikler dikkate alınarak değişik kurutucu tipleri geliştirilmiştir.

Bu çalışmada endüstride kullanılan kurutucuların sınıflandırılması, seçimine etki eden parametreler, kurutma sistemlerinde kütle ve enerji dengeleri, kuruma hızının belirlenmesi, malzemenin nem içeriğinin saptanması incelenecek ve kurutma sistemlerinde enerji tasarrufu, kurutucu tasarımında dikkate alınması gereken önemli noktalar da verilecektir.