Tekstil Kliması

Tekstil Kliması

Mustafa Bilge

Bu çalışmada Tekstil Klimasından önce, pamuktan iplik elde edilmesi prosesi bu proseste kullanılan tekstil makinaları tanıtılacaktır_ iplik imalat sahalarında gerekli olan iç hava dizayn bağıl nem değerleri anlatıldıktan sonra, tekstil kliması ısı yükü hesabı, psikrometrik analiz ve hava debisi hesap yöntemi tanıtılacaktır. Daha sonra tekstil klimasında kullanılan inşai tip klima santralı tanıtılacak ve hava kanalları hesap yöntemleri hakkında genel bilgi verilecektir.

Son bölümde ise tekstil klimasındaki son gelişmeler yüksek su basınçlı nemlendirme sistemleri, kombi klima sistemi (çift hava kanallı sistem) ve direk evaporativ soğutmanın yanı sıra direk artı indirek evaporativ soğutma tanıtılacaktır.