Temiz Odalar Düzenlenmesi Koşulları

Temiz Odalar Düzenlenmesi Koşulları

Osman Sırrı Maro

Mekanik, elektronik, uzay programları gibi daha bir çok alanda teknolojinin gelişmesiyle birlikte kirlilik kontrolü sorunları ortaya çıkmış, buna karşı başlatılan sistematik çalışmalar neticesinde, sistemin hayati bit parçası olarak Temiz Oda Kavramı doğmuştur. Bugün temiz oda projelendirilmesi ile ilgili bir çok kaynak ve teknik yayın bulunmasına karşın, bunları işletecek eğitilmiş teknik eleman ihtiyacına paralel, eğitimlerinde kullanılacak kapsamlı yayınlar bulmak pek kolay olmamaktadır.

Bu bildiride Temiz Oda işletimi ve özellikleri konusunda ilgili endüstri kollarına potansiyel değeri olan teknolojik bilgi aktarılmaya çalışılmıştır.