İç Hava Kalitesi ve Kontrolü

İç Hava Kalitesi ve Kontrolü

Devrim Erinç Aslan

Günümüzde iç hava kalitesinin önemi gittikçe artmaktadır. 1980’lerde gündeme gelen Hasta Bina Sendromu ile mühendislerin binalarda sadece ısı’yı düşündükleri, havalandırmayı önemsemedikleri görülmüş ve bu nedenle bina sakinlerinin farkında olmadan hastalanmalarına ve verim düşüklüğüne uğramalarına yol açmışlardır. Gelişen teknoloji ile bu sorunların üstesinden gelebilecek yeni kurallar ve kontrol teknikleri geliştirilmiştir. Bu tekniklerden bazılarına kısaca değinilecek, ayrıca hissedicilerle yapılan iç hava kalitesi kontrolü uygulamalarından örnekler verilecektir. Ayrıca, iç hava kalitesinin ne olduğu, iç hava kalitesini oluşturan gazların neler olduğu, ASHRAE standartları çerçevesinde iç hava kalitesi için nelerin nasıl yapılacağı, karbondioksit kontrolünün neden gerekli olduğu gibi konulara değinilecektir.