Değişken Soğutkan Debili Klima Sistemlerinin (VRV) Projelendirme Esasları ve Örnek Bir Uygulama

Değişken Soğutkan Debili Klima Sistemlerinin (VRV) Projelendirme Esasları ve Örnek Bir Uygulama

Mustafa Eğriboyun

Ülkemizde son yıllarda kullanımı yaygınlaşan değişken debili klima sistemleri (VRV), kuruluş maliyetlerinin yüksek oluşu gibi bir dezavantajın yanında, işletme maliyetlerinin düşüklüğü gibi önemli bir avantaja sahiptirler. özellikle gelecek yıllarda enerji açığının gittikçe büyüyeceği öngörülerinin yapıldığı günümüzde, enerji tüketiminin az olduğu bu klima sistemlerinin tanıtılması ve dolayısıyla konforun daha ucuza elde edilebilmesi önemlidir.

Bu çalışmada önce VRV sistemlerinin kurulma ve işletme maliyetleri bakımından diğer klima sistemleri ile karşılaştırılmaları yapılmıştır. Sonra VRV sistemlerinin binalara yerleştirilmelerinde uyulması gereken kurallar anlatılmış ve örnek bir problem üzerinde uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada VRV inverter serisi dış ve iç ünitelerin seçimi, REFNET joint, REFNET header ve boru çaplarının tayini ile ilave soğutucu gerekmesi halinde, bunun miktarının belirlenmesi konuları tek tek açıklanmıştır.