Gıda Endüstrisinde Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi ve Uygulanması

Gıda Endüstrisinde Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi ve Uygulanması

Düriye Bilge, Hasan Alpay Heperkan, Yüksel Üstündağ

Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip olmakla beraber tükettiği toplam enerjinin yandan fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Enerji tüketimimizde %34 paya sahip sanayi sektöründe gıda endüstrisinin önemli bir yeri vardır.

Avrupa Birliği’ne girme surecinde bulunan Türkiye’nin, bu pazarda rekabet gücü olabilecek önemli sektörlerden biri olan gıda endüstrisinde, enerjinin verimli kullanılması, ülke çıkarları açısından önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, ısı geri kazanım olanaklarını araştırmak amacıyla gıda endüstrisi; süt, et ve balık, yağ, alkollü ve alkolsüz içecekler, dondurulmuş gıda, tahıl ve unlu mamuller olmak üzere altı sektörde incelenmiştir. Her sektör için gerekli enerji miktarları ve atık enerjinin oluştuğu yerler tespit edilmiştir. Yerli ve yabancı uygulamalar karşılaştırılarak maliyetler ve geri ödeme imkanları verilmiştir.