Hastane Çöpleri Toplanması, Dezenfeksiyonu ve Yakılması

Hastane Çöpleri Toplanması, Dezenfeksiyonu ve Yakılması

Mustafa Kemal Gültay

Radyoaktif, enfekte ve kimyasal olanları tehlikeli olan hastaneler atıklarının, toplanmasının sorumluluğu, sağlık kuruluşu yönetimindedir.

Evsel Nitelikli Katı Atıklar:
Evsel katı atıklar idari binalarda, yemekhane ve dezenfekte edilmiş enfekte atıklardan oluşur.

Enfekte Atıklar:
Kan vücut sıvısı ve salgısı ile temas etmiş ve hastalık taşıma potansiyeli olan her türlü atık madde, enfekte atık olarak tanımlanır.

Bu atıklar;
Yüksek sıcaklıkta yakma, Gaz/buhar sterilizasyonu, Mikro dalga sterilizasyonu, Kimyasal dezenfeksiyon ile bertaraf edilirler.

Tıbbi Atıklar:
Ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmosolik atıklar ile
kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kapları

Kimyasal Atıklar:
Laboratuar, Farmosotik, Eritici, mikrop öldürücü maddeler, Anestezi, Sterilizasyon gazlarının kalıntıların gibi kimyasal atıklar, özel depolanarak veya yakılarak bertaraf edilirler.

Radyoaktif Atıklar:
İyot 123, İyot 131, Talyum 201’de bulunan radyoaktif atıkların bertarafında Türk Atom Enerjisi Kurumu ile temas kurulmalıdır.

TIBBİ ATIKLARIN SORUMLULARI
Tıbbi Atıklar Sorumlusu:
Tıbbi atıkları üreten ünite yetkilisi veya görevlendireceği kişiyi,

Taşıma:
Atıkların üretildiği yerlerden veya geçici depo yerlerinden nihai bertaraf tesislerine nakledilmesi işlemini,

Taşıyıcı:
Taşıma işlemini yapan kişi ve kuruluşları,

Konteyner:
Cr-Ni paslanmaz çelik veya benzeri metalden yapılmış, en az 6m2 hacminde kapaklan kilitlenir geçici depolama birimini,

Bertaraf Alanı Sorumlusu :
Belediyelerde veya yetkilerini devrettiği kişi veya kuruluşlarda, tıbbi atık taşıma araçlarının kabulü ve atıkların düzenli depolanmasının sağlanmasından sorumlu olan kişi veya kuruluşu ifade eder.