Su veya Buz Depolama Yöntemleriyle İklimlendirme

Su veya Buz Depolama Yöntemleriyle İklimlendirme

Tuncay Yılmaz

Soğu depolanması destekli iklimlendirme son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Soğuk ihtiyacının genelde gündüz olması dolayısıyla belirli saatlerde ihtiyaç duyulması ve soğutma sisteminin günün en yüksek soğutma yüküne göre seçilmesi gereği, bu ihtiyacı doğurmuştur.

Soğu depolanması için iki alternatif mevcuttur. Bunlardan ilki düşük sıcaklıkta soğuk su depolanmasıdır Bu suyun sıcaklığı farkı 4-7 oC arasındadır Soğu depolanması için geniş bir tank kapasitesi gerektiğinden, ikinci ana yöntem olarak da buz üreterek, üretilen buzu depolamak ön plana çıkmıştır. En çok uygulanan bu yöntemde de bilhassa depolama için bir çok metod bulunmaktadır.

Günlük ortalama bir soğutma yüküne göre soğutucu sistem seçilmesinden dolayı soğuk depolu sistemler deposuz sistem kapasitelerinin yaklaşık yarısı olarak seçilebilmektedir. Bu miktar, soğu deposu ve ek aksesuarlar için gerekli maliyetin çok üzerinde olduğundan depolu sistemin ilk yatırım maliyetleri önemli ölçüde azalmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde elektrik enerjisi fiyatı da gün boyunca değişmekte olup, bilhassa gece fiyatları çok düşüktür. Ülkemizde de böyle bir fiyat politikası uygulandığında depolu sistemlerin elektrik enerjisi masrafları da oldukça azalacaktır.

Hem ilk yatırım masrafları hem de kullanım, bakım ve onarım masrafları bakımından depolu soğutma sistemleri iklimlendirme kullanıcıları ve ülke ekonomisi bakımından fevkalade yararlı olduğu açıktır.