Gövde-Boru ve Serpantin Tipi Isı Değiştiricilerinin Tasarımı

Gövde-Boru ve Serpantin Tipi Isı Değiştiricilerinin Tasarımı

İlhan Bayraktar, İ. Cem Parmaksızoğlu

Farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasında ısı geçişini sağlayan cihazlara ısı değiştircisi denir. Bu çalışmada, U gövde-boru tipi ve hava-su serpantin tipi ısı değiştiricileri için geliştirilmiş olan matemaliksel modelin çözümünü sağlayan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu program ısı değiştiricilerinin ısıl, mukavemet, ve maliyet hesaplarını yaparak en uygun ısı değiştiricisi boyutlarını belirlemektedir. Yapılan çalışmada, bu konuda yayınlanan standartlara uyulmuştur. Hazırlanan ikinci bir programla da paket çizim programı kullanılarak hesaplanan ısı değiştiricinin teknik resmi çizdirilmiştir.