Tesisatta Müşavirlik Hizmetlerinin Önemi

Tesisatta Müşavirlik Hizmetlerinin Önemi

Fatma Sıdıka Çölaşan

İnşaat yapımının, özellikle yurtdışı inşaat işlerinin sayıca hayli fazla olduğu ülkemizde; teknik müşavirliğin değeri, ülke ekonomisine katkısı, aynı derecede anlaşılmış değildir ve söz konusu hizmet hemen hemen hiç alınmamaktadır. İşveren – Müşavir – Müteahhit üçgeninde, müşavir bulunmadığından, işler iyi tarif edilememekte, sözleşmeler eksik ve yanlış yapılmakta, kontrollük müessesesi çalışmamakta, anlaşmazlıklar çözülememekte, sonuçta hem işveren hem müteahhit zarar görmekte, hepsinden önemlisi milli servetimiz heba olmaktadır. Tesisat konusunda verilecek müşavirlik hizmetinin, yatırım ve işletme giderlerini büyük ölçüde azaltacağı, insan sağlığı ve yaşama kolaylığına önemli katkılarda bulunacağı açıktır.