HVAC Tesisat İşlerinde Pratik Notlar

HVAC Tesisat İşlerinde Pratik Notlar

Rüknettin Küçükçalı

Bu bildiride klima ve havalandırma tesisatında karşılaşılan problemler. Çok sık yapıldığını gördüğümüz
hatalar, literatürde ve teknik toplantılarda karşılaşılan ve dikkati çeken notlar bir araya getirilerek ve
belirli bir sıra gözetmeden alt alta sıralanmıştır. Bir anlamda bu notlar belirli bir tecrübenin süzgecinden
geçerek, dikkate değer görülen küçük tavsiye notları olarak ta tanımlanabilir.