Türk Sanayiinde Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması ve Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği

Türk Sanayiinde Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması ve Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği

Ömer Kedici

Dünyada enerji verimliliği ile ilgili başarılı çalışmalar yapmış ve bu amaçla yönetmelikler hazırlayarak uygulamaya koyan ülkeler bulunmaktadır. Ülkemizde de benzer bir yönetmelik 1995 kasım ayında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde bu ülkelerden örnekler, ülkemizde enerji yönetim sistemini oluşturup uygulamaya koyan ve önemli sonuçlar alan 3 örnek kuruluş ve 1995 yönetmeliği anlatılmaktadır.