Değişebilir Hava Debili Sistemler (Variable Air Volume (VAV) Systems)

Değişebilir Hava Debili Sistemler (Variable Air Volume (VAV) Systems)

Recep Akkoyunlu

Değişebilir Hava Debili (DHD) sistemler,tamamen havalı sistemlerdeki bir tasarım ve uygulama şekli olup, iklimlendirilecek mekanın kuru termometre (KT) sıcaklığını,besleme havası sıcaklığını değiştirmekten ziyade,besleme havasının debisini değiştirerek kontrol etmek esasına dayanmaktadır. Tamamen hava ile ısıtılıp,soğutulan binalardaki farklı mekanlarda,günün farklı saatlerinde çok fazla değişebilen ısıl yükler,en iyi şekilde bu değişime paralel olarak değişen hava debileri ile karşılanabilir. Öyle ki, binanın herhangi bir mekanında ısıl yük azalırken,mekanda devir edilen hava debisi azalacak,ya da tersi. Böyle bir uygulama,gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldıracağından iki yönlü avantaja sahip demektir; yani konfor maksimize edilirken enerjinin yıllık tüketimi minimize edilebilmektedir. Tabi ilk tesis maliyetini göze almak kaydıyla.