teskon1995

BİLDİRİLER


Yapı Teknolojisi Biliminin Tesisat Mühendisliği Eğitim, Gelişim ve Uygulamasında Katkıları ve Öneriler
Celal Okutan


Yapılarda Hava Kalitesi ve Enerji Ekonomisi
Fatma Sıdıka Çölaşan


Havanın İçindeki Toz ve Filtrasyon Prensipleri ve Filtre Test Metodları
Lale Ulutepe


Isıl Konfor ve Üretkenlik
Macit Toksoy


Binalardaki Isı Yalıtımına Yardımcı Komple Isı Kaybı Programı
Demir Bayka


Nemli Havanın Fiziksel Özelliklerinin Bilgisayar Yardımıyla Hesaplanması
Onur Devses


Sulu Sistemlerin Tasarımı
Ahmet Arısoy


Hastanelerde Ameliyathane İklimlendirmesi
Akdeniz Hiçsönmez


Hastane İklimlendirmesi
Yüksel Köksal


Hastanelerde (HVAC) Isıtma, Havalandırma ve Klima Sistemleri
Ömer Demirel


Merkezi Sterilizasyon Tesisatı
Ali Çetin Gürses


Medikal Gaz Tesisatları
Zafer Özen


Basınçlı Hava Tesisatı
Erol Ertaş


Buhar Tesisatlarında Kondenstop Seçimi ve Önemi
Halil İbrahim Saraç, Kemal Ermiş, İbrahim Kılıçaslan


Su Şebekelerinde Kullanılan Kontrol Vanaları
Bülent Hacıarifoğlu, Benjamin Berger


Armatürlerin Doğru Seçiminin Tesislerdeki Enerji Tasarrufu
Mehmet Üzer


Sıcak Sulu ve Kapalı Genleşme Tanklı Isıtma Sistemlerinde Kazanlara Ait Güvenlik Donanımı
Baycan Sunaç


Endüstriyel Mutfakta Tasarım ve Yerleşim
Nuri Coşkun İrfan


Endüstriyel Çamaşırhane Planlaması
Nuri Coşkun İrfan


Pnömatik İletim
Hüseyin Akkoç, Nuri Arun


Konutların Daha Yüksek Isıl Verim ve Daha Düşük Emisyonlu Yeni Sobalar ile Isıtılması
Ali Durmaz, Atıl Boran, Yücel Ercan


Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkanla Klima Uygulaması
Sabri Savaş


Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerine İlişkin Genel İnceleme
Mehmet Bedi Korun


Merkezi Şehir ve Bölge Isıtma Sistemleri
Ersin Gürdal


Merkezi Şehir ve Bölge Isıtma Sistemleri
Ali Durmaz


Tesisat İşlerinde Sürekli Yapılan Hatalar
Rüknettin Küçükçalı


Yüksek Yapılarda Sıhhi Tesisat Problemleri
Nadir İlten


Pompa Seçimine Etki Eden Faktörler ve Dik Pompalar
Ahmet Özden Ertöz


Yangın Merdivenlerinin ve Kaçış Yollarının Basınçlandırılması
Abdurrahman Kılıç


Tehlikeli Atıklar ve Yangın Güvenliği
Erol Yaşa


Kent İçi Taşıt Tünellerinde Yangın Önlemleri ve Ulus Tüneli Örneği
Levent Tosun


Hidroforların Yeni Kullanma Sahaları
Mustafa Bülent Vural


Buhar Kazanları Otomasyonu
M. Serdar Gürel, Haldun Topçu, Fuat Şimşek, Gülhan Ertürk


Tesisatlarda Ekonomizör ve Hava Ön Isıtıcılarının Seçimi
Ethem Toklu, İbrahim Kılıçaslan, Kadri Süleyman Yiğit, Yüksel Korkmaz


Kömürlü Kalorifer Kazanlarında Tasarım ve İşletme Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi
Ali Durmaz, Yalım Atalay


Isıtma Tesisatında Yapısal Kazan Tadilatının Emisyonlar ve Yakıt Tüketimine Etkisi
Ali Durmaz, Hüseyin Topal


Bina İçi ve Dışı Akış Problemlerinin Deneysel İncelenişi
Osman F. Genceli


Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamaların Isı Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi
İhsan Önen


Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamasında Enerji Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi
Tuncay Yılmaz


Soğutma Sistemlerinde Enerji Tasarrufu
Erkut Beşer, Bekir Cansevdi


İklimlendirmede Enerji Geri Kazanımında Isı Borulu Isı Değiştiriciler
Ali Güngör


Sanayide Enerji Tasarrufu
Doğan Özgür, Hasan Alpay Heperkan


Kanallardaki Hava Kaçaklarının Maliyeti
Rüknettin Küçükçalı


Soğutma Sularının Terbiyesi
Enis Burkut


Reverse Osmosis (Ters Osmos) Su Arıtma Sistemi
Erol Yaşa


Güneş Enerjili Sistemlerin Tasarımı
Ali Güngör, Hüseyin Günerhan


Çevre Kirliliğinin Klima Sistemlerine Etkileri
Ümit Çallı


Türkiyede Tesisatçılık ve Tesisat Malzemelerinin Gelişimi
Önder Kıratlılar


Kent İçi Taşıt Tünellerinde Havalandırma ve Ulus Tüneli Örneği
Ethem Özbakır


R22 Gazlı Siplit Sistem Soğutma Devrelerinin Dizaynı
Nuriye Gümrükçüler


Soğutma Sistemlerinde Bileşen Dengeleme
Ali Büyükyıldız, Macit Toksoy


Soğuk Depoculukta Uygulanan Tek ve Çift Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri
Sabri Savaş


Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sisteminin Tasarımı
Arif Hepbaşlı


Periyodik Bakımın Klima Sistemi Performansına Etkileri
Bekir Cansevdi


Havalandırma İklimlendirme Tesislerinde Test ve Dengeleme
Mustafa Özkayalar


Bina Otomasyonu
Osman Sırrı Maro


Tesisat Yönetimi
Mustafa Özkayalar


Bina Yönetim Sistemleri
Selçuk Ercan


Yüzme Havuzları
Sami Bölükbaşıoğlu


Kapalı Yüzme Havuzları, Klima ve Nem Alma Tesisatları
İbrahim İşbilen


Su Depoları ve Güneş Kollektörlerinin Çevreye Görsel Etkisi
Savaş Al


Deplasmanlı Akış (Displacement Flow) Yeni Bir Hava Şartlandırma Sistemi Mi?
Michael BaumgartnerII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (teskon1995)
Tarih: 10 Ekim 1995 – 14 Ekim 1995
Yer: Efes Convention Centre

teskon1995

10-14 Ekim 1995 tarihleri arasında, MMO İzmir Şubesinin yürütücülüğünde Büyük Efes Oteli’nde gerçekleştirilen II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne:

* 600’den fazla delege katıldı
* İki  parelel salonda toplam  61 bildiri sunuldu.
* 4 panel düzenlendi.
o Standartlar ve Yapı Kodları
o Isıtma, Soğutma, İklimlendirme ve Havalandırma Endüstrisinin Sektörel Sorunları
o Tesisat Projelendirme Mühendisliğinin Sorunları ve Bilgisayar Destekli Tesisat Tasarımı
o Tesisat Mühendisliği Eğitimi
* Kongre yanısıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 63 firma katıldı.
* 1500‘ü aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


Sonuç Bildirgesi