Nemli Havanın Fiziksel Özelliklerinin Bilgisayar Yardımıyla Hesaplanması

Nemli Havanın Fiziksel Özelliklerinin Bilgisayar Yardımıyla Hesaplanması

Onur Devses

Nemli havanın işgören akışkan olarak kullanıldığı iklimlendirme, soğuk muhafaza ve kurutma gibi işlemlerde, nemli havanın termodinamik özellikleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır Bu çalışmada işlem için gerekli yedi ana termodinamik özelliğin (kuru ve yaş termometre ile çiylenme noktası sıcaklıkları, atmosferik basınç (nemli havanın toplam basıncı), nem oranı. bağıl nem ve entalpi) hesaplanması için detaylı çözüm yolları sunulmuştur. Gibbs Faz Kuralı nemli havaya uygulandığında yedi ana özellik arasından herhangi üç özelliğin bilinmesi, geriye kalan özelliklerin hesaplanmasını mümkün kılmaktadır. Konu ile ilgili bilgisayar programı geliştirerek yedi ana
özelliğin üçlü kombinasyonları ile ortaya çıkan 35 ayrı olasılık için çözümler elde edilmış ve çözüm sırasında izlenen yollar çalışma içinde sunulmuştur.