Bina Yönetim Sistemleri

Bina Yönetim Sistemleri

Selçuk Ercan

Bina Yönetim Sistemleri tasarlanırken, sistemle doğrudan ilgili üç ana gurubun üç ayrı eğilimi vardır. Ana yüklenici doğal olarak sistemin yatırım maliyetini düşürmeye çalışırken; işletmeci, işletme maliyetinin düşük olmasını istemektedir. Bina Yönetim Sistemi donanımı ve yazılımını sağlayan firma ise, mühendislik ve işletmeye alma çalışmasının en az maliyetle gerçekleşmesini hedeflemektedir.

Eğilim farklılıklarının çok büyük olması durumunda, bazen ortaya çıkan proje hiç kimseyi tatmin etmemektedir. Nokta listesi hazırlanmasından, biten projenin işletilmesine kadar pek çok safhada pek çok sorunla karşılaşılmaktadır.

Bildirinin amacı, bu tür istenmeden yapılan hataların önüne geçmektir. Daha tasarım aşamasında sağlanacak objektif ve sistematik bir yaklaşım, tüm işletme boyunca iyi bir referans sağlayabilir. Nelerin niye yapıldığını ve yapılmadığı zaman ne gibi sorunların çıktığını, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilmiş pek çok projenin deneyleri olarak size sunulacaktır.

Her üç gurubun da hedeflerini gerçekleştirebilmesiyle ilgili bir yaklaşımın oluşturulmasındaki tartışmaları başlatmak bu bildirinin ana hedefidir.