Sıcak Sulu ve Kapalı Genleşme Tanklı Isıtma Sistemlerinde Kazanlara Ait Güvenlik Donanımı

Sıcak Sulu ve Kapalı Genleşme Tanklı Isıtma Sistemlerinde Kazanlara Ait Güvenlik Donanımı

Baycan Sunaç

Merkezi sıcak sulu ısıtma sistemlerinde membranlı kapalı genleşme tanklarının kullanılması, Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, tasarlanan ve uygulanan sistemlerin her zaman ilgili standartlara uygun olduğunu söylemek pek mümkün değildir.

Merkezi sıcak sulu ısıtma sistemlerinin sınıflandırılması ve gerekli güvenlik donanımları Türk Standardlarında ve DIN normlarında ele alınmıştır. Bu bildiride konu ile ilgili standartlar genel olarak incelenmiş ve uygulamada giderek artan önemi dolayısıyla, DIN 4751 Bölüm 2 üzerinde özellikle durulmuştur.