Havanın İçindeki Toz ve Filtrasyon Prensipleri ve Filtre Test Metodları

Havanın İçindeki Toz ve Filtrasyon Prensipleri ve Filtre Test Metodları

Lale Ulutepe

Her insan günde 22,000 kez nefes alıp verir. Her nefesle 40,000 ila 70,000 adet partikül vücuda girer. Bu toz parçacıklarının virüsler için birer taşıyıcı olduğunu düşünürsek yalnızca havanın solunmasının bile vücuda virüs girmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını görürüz. Bu havanın bir de kirli olduğunu düşünecek olursak hava kirliliği ile ne denli tehdit altında olduğumuzu anlayabiliriz.

Toz virüslere taşıyıcılık yaparak sağlığımızı etkilediği gibi, istemediğimiz yerlere girip birikerek temizlik gerektirmekte, mekanik aletlerin üzerinde birikerek aşınmalara neden olmaktadır. Üretim sırasında bir tek toz parçacığının yarı iletken devre üzerine düşmesi onun işe yaramaz bir parça haline gelmesine yetmektedir.

Bu bildiride havanın içindeki tozun boyutları, bu boyutlara göre geliştirilmiş olan çeşitli filtrasyon prensipleri, filtrelerin verimliliklerinin ölçüm metodları üzerinde durulmuştur. Ayrıca 1993’ten beri, Avrupa filtre üreticilerince yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ve Avrupa çapında ortak bir standardizasyon anlamına gelen EN 779 STANDARDI hakkında bilgi verilmiştir.