Yüksek Yapılarda Sıhhi Tesisat Problemleri

Yüksek Yapılarda Sıhhi Tesisat Problemleri

Nadir İlten

Günümüzde, özellikle büyük yerleşim merkezlerinde yer sıkıntısı nedeniyle yüksek yapılar yaygınlaşmaktadır. Normal binalardaki sıhhi tesisatta fazla önemli olmayan bir çok problem, yüksek yapılarda çok büyük zorluklara yol açabilmektedir.

Bu çalışmada; temiz su ve sıcak su tesisatlarındaki malzeme seçimi, basınç bölgeleri ve kayıplarının belirlenmesi, gürültü ve sızdırma problemleri, pis su tesisatında malzeme seçimi, tıkanma ve koku problemleri, yangın tesisatında sistem dizaynı ve personel eğitimi konuları belirlenmeye çalışıldı.