Pompa Seçimine Etki Eden Faktörler ve Dik Pompalar

Pompa Seçimine Etki Eden Faktörler ve Dik Pompalar

Ahmet Özden Ertöz

Pompa seçiminde pratikten gelen bazı alışkanlıklar sonucu, seçici, pompacı ve elektrik motoru imalatçısının kullandığı emniyet faktörlerinin pompa performansını ne kadar değiştirdiği ortaya konmaktadır.

Doğru bir pompa seçimi yapmak için gerekli olan sistem karakteristiklerinin tipleri tanıtılmaktadır.

Sisteme uygun pompa karakteristiklerinin nasıl elde edilebileceği konusu incelenerek dik pompaların karakteristiklerinin sistem karakteristiklerine denk getirilmesindeki avantajları etüd edilip örnekler verilmektedir.

Son olarak ta pompa satın alımına karar vermenin ekonomik kriterleri incelenmektedir.