Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sisteminin Tasarımı

Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sisteminin Tasarımı

Arif Hepbaşlı

Patates yumruları; yaşayan, “soluyan” organizmalardır. “Solurken”; karbondioksit, nem ve ısı verirler. Bu üç ürünün son derece yüksek düzeylerde çoğalmasını önlemek ve yaşayan canlı patates yumruları için uygun çevre sağlamak amacıyla patates yumrulan havalandırılır.

Patates deposunun havalandırılması ve soğutulması; deponun ve yumruların her tarafında doğru hava sıcaklığı, hava sirkülasyonu ve dağılımının sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu üç faktörün amacı; depo içindeki patateslerin her yerinde düzgün yumru sıcaklığı, nem ve havanın elde edilmesidir. Patatesler,bu çevre koşullarının sağlanmasıyla, çeşit özelliklerine bağlı olarak, yüksek kalitede 10-12 aylık uzun süreli depolanabilir.

Bu çalışmada, yukarıda belirtilen unsurların ışığı altında, ham patates deposunun yapı özellikleri ile başarılı patates deposu havalandırma sistemi tasarımı incelenmiş ve örnek bir hesaplama şekli sunulmuştur.