Bina Otomasyonu

Bina Otomasyonu

Osman Sırrı Maro

Bugün gelişen sanayi ve ekonominin paralelinde oluşan yapılaşma ve dolayısıyla artan enerji tüketimi. Ülkemizi de enerji tüketiminde optimum noktaları yakalamaya çalışan ülkeler seviyesine getirmiş ve bu ülkelerde gelişen Bina Otomasyonu sistemlerine de Türkiye’de kullanım alanları açılmıştır.

Bu çalışmam ile meslektaşlarıma ve yatırımcıya yardımcı olmayı amaçlıyorum.