Medikal Gaz Tesisatları

Medikal Gaz Tesisatları

Zafer Özen

Hastanelerde ağırlıklı olarak ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım, reanimasyon, özel bölümler ve nihayet servislerde kullanılan Oksijen, Azotprotoksit, Vakum ve Tıbbi Basınçlı Hava ihtiyaçları için yüksek em niyetli merkezi sistemler tesis edilmektedir.

Önceleri batı dillerinde “bomba” anlamına gelen basınçlı kaplar ve seyyar pompalar ile temin edilen bu gazlar, beraberlerinde yüksek risk faktörleri ve gürültü altında çalışma mecburiyetini de getirmekte idi. Ancak, azami dikkat ve konsantrasyon gerektiren tıbbi amaçlı işlemlerde, hekimi bu tür handikaplardan mümkün olduğunca kurtarmak ve kendisine olabildiğince konforlu bir çalışma ortamı sağlamak gereklidir. Ülkemizde de merkezi gaz sistemleri 1O yılı aşkın bir süredir tesis edilmekte ve bilinçli uygulamalar yıllardır başarı ile hizmet vermektedir.