Armatürlerin Doğru Seçiminin Tesislerdeki Enerji Tasarrufu

Armatürlerin Doğru Seçiminin Tesislerdeki Enerji Tasarrufu

Mehmet Üzer

Tesislerde, boru hatlarında, kazan ve basınçlı kapların işletmesinde kullanılan armatürlerin doğru seçilmesi, tesislerin emniyeti için ne kadar gerekli ise tip seçimi de o kadar önemlidir. Çünkü armatürler sürekli enerji tüketen elemanlardır. Bunun için en az enerji tüketen tipini seçilmesi gerekmektedir. Bunun detaylı örneklerini göreceğiz. Ayrıca armatürlerin doğru seçilmesi, armatürlerin ve tesisin uzun ömürlü ve az bakıma gerek duyması açısından çok önemlidir. Bunun için akışkanlarımızın özelliklerini çok iyi bilip, armatürleri bundan etkilenmeyecek özelliklerde seçmemiz gerekmektedir. Bu da bize küçümsenmeyecek miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır.