Tehlikeli Atıklar ve Yangın Güvenliği

Tehlikeli Atıklar ve Yangın Güvenliği

Erol Yaşa

Sanayileşen toplumlarda, çevreye zarar veren, tehlikeli zararlı maddelerin üretilmesi depolanması, kullanımı, nakliyesi, doğaya doğrudan bırakılmaları giderek artmaktadır. Bunlar etkili yasa ve yönetmeliklerle denetlenmedikçe gerek doğa ve gerekse tüm diğer canlılar için çok tehlikeli olmaktadırlar. Batı ülkelerinde, birbirini tamamlayan yasalarla tehlike ancak dizginlenebilmiştir. Ülkemizde, bu konuda, ülke çapında alınmış henüz bir önlem yoktur.