Tesisatlarda Ekonomizör ve Hava Ön Isıtıcılarının Seçimi

Tesisatlarda Ekonomizör ve Hava Ön Isıtıcılarının Seçimi

Ethem Toklu, İbrahim Kılıçaslan, Kadri Süleyman Yiğit, Yüksel Korkmaz

Bu çalışmanın amacı özel uygulamalar için en uygun ekonomizörlerin ve hava önısıtıcılarının seçimine yardımcı olmaktır.

Buhar kazanları ve ocaklarda en önemli enerji kaybı, bacalardan atmosfere atılan sıcak baca gazlarıdır. Çoğu kez bu enerji kaybı, bacada kayıp ısıyı geri kazanma tertibatlarıyla azaltılır. Geri kazanılan ısı, doğrudan doğruya geri kazanılan enerji yerine geçer ve bu yüzden tüketilen yakıt azalır.

Ekonomizörler, sadece kazanlarda kullanılırken hava önısıtıcıları, kazanlar ve ocakların her ikisinde kullanılır. Kazanlarda besleme suyu sıcaklığı ocak veya kazanda yakma hava sıcaklığı, genellikle baca gazı sıcaklığının altındadır. Besleme suyu veya yakma havası, ekonomizör veya hava ön ısıtıcısından geçen baca gazındaki kayıp ısıyı emer. Yanma ünitesinin toplam verimindeki önemli artış bu yolla sağlanır.