Soğuk Depoculukta Uygulanan Tek ve Çift Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri

Soğuk Depoculukta Uygulanan Tek ve Çift Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri

Sabri Savaş

Soğuk Depoculuk, soğuk ve donmuş muhafaza olarak gıda maddesi sanayiinde ve ticaretinde önemli yer almakta, gelişen tarımsal üretimimiz, gıda sanayiimiz ve ticaretimizle birlikte Ülkemizde Soğuk Depoculukta yerini almaktadır.

Ancak her tesis’te olduğu gibi soğuk depoculukta da optimum dizayn ile minimum yatırım, işletme, amortisman, bakım, onarım ve revizyon masrafı esastır.

İşte bu esas nazara alınarak bu bildiride “Soğuk Depoculukta Uygulanan Tek ve Çift Kademeli Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri” tanıtılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır.