Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamaların Isı Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

Yapılarda Isıtma Soğutma Uygulamaların Isı Geri Kazanım Sistemleri ve Enerji Ekonomisi

İhsan Önen

Gezegenimizde çevre kirliliğinin yavaş da olsa arttığı ve enerji maliyetlerinin oldukça hızlı yükseldiği günümüzde, konfor ve üretim amaçlı kullanımda birim başına tüketilen enerjinin azaltılması araştırmaları ve uygulamaları büyük önem kazanmıştır. Bunun sonucu bilinen sistemlerde enerjinin verimli, akılcı ve ekonomik kullanımı araştırma ve çalışma1arı hızlanmış, bilinçli toplumlarda bu yönde ulusal politikalar oluşturulmuştur.

Isı geri kazanımı, genel tanımı ile kullanılmak zorunda olunan enerjinin bir bölümünün uygulanan çeşitli düzenlemelerle tekrar yararlanılır hale getirilmesidir.

İnsanların yaşadıkları, çalıştıkları ve mal üretimi için kullandıkları ortamları sağlıklı, konforlu, güvenilir ve hijyenik hale getirmek için kullanılan tesisat sistemlerinde, yapı birim hacmi veya birim ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasında, ısı geri kazanım sistemlerinin uygulanması büyük yer tutmaktadır.

Bugün özellikle gelişmiş ve zengin ileri teknoloji ülkelerinde konutlarda, dev yüksek yapılarda ve fabrikalarda, enerjinin kullanıldığı bütün alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan ısı geri kazanımı sistemleri kullanılmaktadır.Sanılanın aksine bu sistemlerin kullanımı ilk yatırım maliyetlerini arttırmamakta, azaltmaktadır.