Sanayide Enerji Tasarrufu

Sanayide Enerji Tasarrufu

Doğan Özgür, Hasan Alpay Heperkan

Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip olmakla beraber ürettiği toplam enerjinin yarıdan fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Türkiye toplam enerji tüketiminde %34 paya sahip olan sanayi sektöründe enerjinin %42 si petrolden elde edilmektedir. Sosyopolitik nedenlerle sürekli dalgalanma gösteren enerji fiyatları karşısında dışa bağımlılık özelliğini azaltabilmek için ülkemiz endüstrisinin enerji tasarrufu konusuna daha fazla önem vermesi gerekmektedir.

Sanayide enerji tasarrufu elektrik enerjisi, ısı! enerji, mekanik enerji ve proses enerjisi tasarrufu, madde geri kazanılması ve kullanma suyu temini yollarıyla gerçekleştirilebilir. Yazıda bu konular çeşitli uygulamalarla detaylı olarak incelenmiştir.