Hastane İklimlendirmesi

Hastane İklimlendirmesi

Yüksel Köksal

Bu bildiride Alman DIN Normu 1946 Kısım 4’de belirtilen önemli hususlara değinilecek ve iklimlendirme sisteminin ana hatları izah edilecektir. Özellikle bizde üzerinde pek durulmayan tesisin hijyen boyutu incelenecek ve hava sterilizasyonu için gerekli bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

Bu bildirinin asıl amacı gelişmiş batı ülkelerinde uygulanan hastane iklimlendirme tekniğinin Türkiye’de de uygulama zemini bulmasını sağlamak için ameliyathane odaları ağırlıklı olmak üzere bu konuyu ana hatları ile incelemeye çalışmaktır.