Hastanelerde Ameliyathane İklimlendirmesi

Hastanelerde Ameliyathane İklimlendirmesi

Akdeniz Hiçsönmez

Ameliyathane İklimlendirmesi, hastanelerin mekanik tesisat projelerinin hazırlanmasında,üzerinde önemle etüd edilmesi gereken bir konudur.

Teknolojinin gelişen imkanları, temiz oda standartlarında, uluslararası boyutlarda yeni talep ve düzenlemeler getirmektedir.

Yurdumuzda hastanelerin işleyiş koşullarına,doğrudan ilgili olarak yasa ve yönetmelikler koyucu haklara sahip, Sağlık Bakanlığının hastane tasarımları nda, müşavir mühendislik kuruluşlarının uyması gerekli herhangi bir yönetmeliği bulunmadığından proje müellifleri kendi bilgi ve becerilerine göre hareket ederek, birbirinden tamamen farklı olabilecek prensiplerle hastane ve ameliyathane iklimlendirilmesi tasarımı yapabilmektedir.

Bu husus gözönüne alınarak, ekteki kaynak yayınlar üzerinde yapılan çalışmalar, imalatçı firmaların laboratuarlarında yapılan uygulamalı etüdler ve evvelce yapmış olduğumuz hastane tasarımlarından elde ettiğimiz deneyimlerle konu derinlemesine incelenerek, görüşlerimiz oluşturulmuştur.