Hidroforların Yeni Kullanma Sahaları

Hidroforların Yeni Kullanma Sahaları

Mustafa Bülent Vural

Paket tip modern hidroforlar tesisata bağlantı montajının kolay olması, az yer kaplaması, işletim süresince genelde pek bakım gerektirmemesi, kullanımının kolay ve konforlu, enerji sarfiyatının düşük ve işletim emniyetinin yüksek olması gibi avantajlarından dolayı sürekli yeni kullanım sahaları bulmaktadır.

Hidroforiar klasik kullanım amacı olan şebeke basıncının yetmediği yüksek yapılardaki kullanma veya yangın söndürme suyunun basınçlandırılmasının yanı sıra son senelerde mahalle, köy, kasaba, site, kooperatif ve benzeri yerleşim ve yaşam alanlarının basınçlı şebeke suyu gereksinimlerinin karşılanmasında da sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

Yerleşim alanının manometrik en yüksek noktasına yapılan yeterli depolama hacmine sahip bir tank, bu depoya aşağıdaki bir rezervuardan su basan bir pompa ve sistemdeki su seviyesinden komut alan pompanın start/stop otomasyonu, eski klasik çözümün ana ögelerini oluşturmaktadır.

Böyle bir çözümde ise toplam sistemin ilk yatırım maliyetlerinin yanı sıra bakım, onarım ve işletim masraflarıda fevkalade yüksek olmaktadır. işletim güvenirliliğinin düşük ve kullanım konforunun çoğu kez yetersiz olması da klasik sistemin dezavantajları olarak değerlendirilmekle ve sürekli bir şikayet konusu oluşturmaktadır.

Modern hidrofor sistemleri, toplu yerleşim alanlarının basınçlı su gereksinimini tüm sistemin ilk yatırım ve işletme masrafları düşük, işletim güvenirliği ve kullanım konforu yüksek olacak tarzda karşılayabilmektedir.

Söz konusu avantaj ve dezavantajların karşılaştırmalı olarak, irdelenmesi, modern hidroforların teknik özelliklerinin incelenmesi, hesap ve seçim yöntemlerinin anlatılması bu tebliğin içeriğini oluşturmaktadır.