Isıtma Tesisatında Yapısal Kazan Tadilatının Emisyonlar ve Yakıt Tüketimine Etkisi

Isıtma Tesisatında Yapısal Kazan Tadilatının Emisyonlar ve Yakıt Tüketimine Etkisi

Ali Durmaz, Hüseyin Topal

Isıtma Tesisatı için gerekli ısı ülkemizde, ekonomik ve teknolojik nedenlerle üç çekişli alev duman borulu alışılmış kazanlarda genelde linyit yakılarak sağlanmaktadır. Avrupa kökenli olan, kok, briket vb. yanıcı uçucu oranı düşük olabildiğince homojen tane büyüklüklü yakıtların yakılması için geliştirilen bu kazanlar ızgara üzerinde, yalnız kok yakma boyutunu dikkate alan bir yapıya sahiptir. Nem, kül, özellikle yanıcı uçucu oranı yüksek, homojen tane özelliği taşımayan linyitler bu kazanlarda yakıldığında, hacimde yanma özelliğine sahip yanıcı uçucular tam olarak yakılamamaktadır. Bu ise yanma veriminin düşmesine, eksik yanmadan kaynaklanan gaz ve partikül biçiminde hava kirletici yoğun emisyonların oluşmasına neden olmaktadır.

Bu çalışmada kömür yakılan alışılmış bir kalorifer kazanı yanma odası ve ızgara sisteminde yapılan tadilatlarla yanma verimi artırılmış ve yanmadan kaynaklanan gaz ve partikül emisyonlarının azaltılması sağlanmıştır. Yanma odası ve ızgara sistemindeki değişikliğin birlikte uygulanması durumunda yakıt maliyetinde Tunçbilek Linyiti için %26, Soma Linyiti için ise % 16’lik azalma elde edilmiştir. Hava kirletici emisyonlarda da büyük azalmalar görülmüştür.