Tesisat Yönetimi

Tesisat Yönetimi

Mustafa Özkayalar

Teknoloji ve Ekonomik gelişmenin inanılmaz boyutlara ulaştığı çağımızda, Ülkemizde gittikçe gelişmekte ve uluslararası piyasalarda özellikle inşaat Müteahhitliği ve dolayısı ile Tesisat Mühendisliği dalında oldukça önemli projeler Türk Mühendislik firmaları tarafından başarı ile yürütülmektedir.

Ancak bilinen bir gerçek ülkemiz mühendislik ve müteahhitlik firmaları ve yönetici mühendislerimiz yeterli organizasyon ve yönetim standartları, kriterlerinden uzak organizasyonlar içinde ve belli bir pratik gelişme doğrultusunda işlerini yürütmekte ve yetersiz organizasyonların getirdiği düşük verimli çalışma nedeniyle yeterli paya sahip olamamaktadırlar.

Bu bildiri bir anlamda bu konuda bazı deneyimlerin ve gözlemlerin değerli katılımcılara aktarılması ve özeleştiri ve tartışmalar ile ideal sonuçları getirebileceği düşünülerek hazırlanmıştır. Bu bildirideki öneriler belli bir birikimin sonuçlarıdır, ayrıca doğal olarak her organizasyon ve yöneticileri kendi yapısallıkları içerisinde değerli ve üretkendirler. Bilindiği üzre Tesisat Mühendisliği yönetimi oldukça geniş bir yelpaze içerisinde yürütülmektedir. Bu bildiride sözkonusu yelpazenin bir kanadı olan Taahhüt sektörü uygulamaları ele alınmıştır. Dizayn, Müşavirlik, üretim,Temsilcilik ve diğer bölümler için gerekli irdeleme ve önermeler konularında deneyimli meslektaşlarımız tarafından ele alınmakla ve alınacaktır.